Home Contact Zoeken Disclaimer
Skip Navigation Links
 
Erkenningsregeling Historisch Metaal (Ferro) / Erkende Smederij
 
20% bedrijven op publicatieplatform ISO 26000 (NEN)

Dankzij de digitale Metaalunie mvo-monitor hebben relatief veel Metaalunie-leden hun zelfverklaring op het NEN-publicatieplatform ISO 26000 gepubliceerd. Een jaar na lancering telt de mvo-monitor bijna 500 gebruikers en hebben tientallen leden via Metaalunie een certificaat verkregen of er één aangevraagd waarvan een deel een zelfverklaring maakt en publiceert. Inmiddels is 20% van de bedrijven op publicatieplatform ISO 26000 (NEN) Metaalunielid.


>> Lees Verder

Bijeenkomst Metaalunie digitale MVO Monitor

Met de vorig jaar gepresenteerde digitale mvo-monitor heeft de Metaalunie een instrument ontwikkeld waarmee bedrijven op eenvoudige en praktische wijze de eigen mate van mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen)kunnen vaststellen en verbeteren. Dit is belangrijk omdat mvo meer en meer een marketinginstrument wordt.


>> Lees Verder

Klik hier voor het totale nieuwsoverzicht
 

Erkenningsregeling Historisch Metaal (Ferro) / Erkende Smederij

Bent u als ambachtelijke smederij of metaalbewerkingsbedrijf actief in de restauratiebranche, dan is het zeer de moeite waard om na te denken over certificatie! 

Wij zien steeds vaker dat opdrachtgevers zoals gemeentes en ander overheidsinstellingen bij aanbestedingen de eis stellen dat bedrijven die mee willen dingen naar een (restauratie)opdracht gecertificeerd moeten zijn. Smederijen en andere bedrijven die historische metaalbewerking uitvoeren kunnen zich daarom laten certificeren conform de URL ERM 4012; Historisch Metaal (Ferro) in combinatie met BRL ERM 4000. Deze ERM-erkenningsregeling is de opvolger van de NGK-richtlijn ‘NGK Erkende Smederij’. 

De Uitvoeringsrichtlijn Historisch Metaal (Ferro) URL 4012 geeft voorschriften voor voorbereidende en uitvoerende werkzaamheden bij het onderhoud en restauratie van Ferro metalen bij monumenten en andere historische gebouwen en objecten. De regeling heeft als doel de klant de zekerheid te geven dat er door het gecertificeerde bedrijf kwaliteit en vakwerk geleverd wordt.
Een bekwaam bedrijf weet welke kwaliteit het levert, maar voor een opdrachtgever is dat vaak lastiger te bepalen. Deze erkenningsregeling geeft niet alleen de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf aan, maar staat ook voor specialistische vakkennis en professionele & transparante dienstverlening. Daarnaast kunt u ervan uitgaan dat deze bedrijven ook volledig op de hoogte zijn van de normen en beoordelingscriteria die van toepassing zijn bij de restauratie van Historisch Metaal aan monumenten. 

Vakmanschap
Bij herstel of vervanging van een onderdeel uit historisch metaal, is het streven om het originele materiaal zo veel mogelijk te benaderen. Voor het bewerken van historisch metaal is een wezenlijk andere benadering nodig dan bij normaal staal. Een verkeerde behandeling, materiaalkeuze of uitvoeringstechniek, kan grote gevolgen hebben voor de historisch metalen onderdelen. Het bewerken van historisch metaal is een ambacht en daarom nemen in deze erkenningsregeling de kwaliteiten van de ambachtslieden (bijvoorbeeld smeden) een nadrukkelijke grote plaats in. Behalve de vakbekwaamheid, is het op orde hebben van de bedrijfsprocessen (het werken conform de restauratieladder, offertes maken, vastleggen van productspecificaties, klachtenregeling, etc.) een vereiste om de erkenning te behalen en ook te behouden.

Certificeringsprocedure
De bedrijven die erkend willen worden, moeten een certificatieprocedure doorlopen. Binnen de regeling participeren verschillende onafhankelijke instellingen: Stichting Keurmerk Branches is de certificerende instelling bij deze regeling, die wordt beheerd door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) Restauratiekwaliteit, ondergebracht bij ERM, beheert deze uitvoeringsrichtlijn inhoudelijk. Voor u vertaalt zich dit in hoge kwaliteit, duidelijke afspraken en goede leveringsvoorwaarden voor zowel de particuliere- als de zakelijke markt.

De eisen, waaraan een bedrijf moet voldoen om een erkend bedrijf te worden, zijn vastgelegd in de URL ERM 4012 Historisch Metaal (Ferro) en de BRL ERM 4000.
Middelgrote of grote bedrijven (vanaf 5 fte) worden ieder anderhalf jaar volledig getoetst op hun vakbekwaamheid en bedrijfsvoering. Kleine bedrijven (tot en met 4 fte) worden eens per 3 jaar getoetst op hun bedrijfsvoering en ieder anderhalf jaar op hun vakbekwaamheid.

Aanvraag

Bent u als bedrijf actief in de restauratiebranche, dan is het zeer de moeite waard om na te denken over certificatie! Wij helpen u hier graag bij.

Heeft u interesse en wilt u weten of u in aanmerking komt voor certificatie, download dan hier het aanvraagformulier. Als u na controle aan alle eisen voldoet, zal SKB aangeven dat u in aanmerking komt voor een eerste intake en na overleg zal de procedure dan worden gestart.

Voor meer informatie over de Erkenningsregeling kunt u contact opnemen met het SKB-secretariaat, t. 030-605 3344 of info@keurmerkbranches.nl


Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar de  SKB privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.