Home Contact Zoeken Disclaimer
Skip Navigation Links
 
NGK Erkende Smederij
 
20% bedrijven op publicatieplatform ISO 26000 (NEN)

Dankzij de digitale Metaalunie mvo-monitor hebben relatief veel Metaalunie-leden hun zelfverklaring op het NEN-publicatieplatform ISO 26000 gepubliceerd. Een jaar na lancering telt de mvo-monitor bijna 500 gebruikers en hebben tientallen leden via Metaalunie een certificaat verkregen of er één aangevraagd waarvan een deel een zelfverklaring maakt en publiceert. Inmiddels is 20% van de bedrijven op publicatieplatform ISO 26000 (NEN) Metaalunielid.


>> Lees Verder

Bijeenkomst Metaalunie digitale MVO Monitor

Met de vorig jaar gepresenteerde digitale mvo-monitor heeft de Metaalunie een instrument ontwikkeld waarmee bedrijven op eenvoudige en praktische wijze de eigen mate van mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen)kunnen vaststellen en verbeteren. Dit is belangrijk omdat mvo meer en meer een marketinginstrument wordt.


>> Lees Verder

Klik hier voor het totale nieuwsoverzicht
 

Erkende Smederij 

De erkenningsregeling Erkende Smederij heeft als doel het aantoonbaar maken van kwaliteit en deze te verhogen. Een bekwaam smid weet welke kwaliteit hij of zij levert, maar voor de opdrachtgever is dat vaak lastiger te bepalen. De opdrachtgever bezit immers vaak niet genoeg kennis van ambachtelijk smeedwerk. Voor de branche is het van belang dat door middel van het toetsen van de smederijen volgens objectieve criteria, zoals opgenomen in deze erkenningsregeling, de vakbekwaamheid van een smederij bepaald kan worden. De regeling staat open voor alle smederijen in Nederland.

Voornaamste doel van het keurmerk is het garanderen van kwaliteit van smeedwerk.
De erkenning waarborgt niet alleen de kwaliteit van de gecertificeerde smederij, maar staat ook garant voor specialistische vakkennis en professionele, transparante dienstverlening. Het biedt u de zekerheid zaken te doen met een smederij die volledig op de hoogte is van de normen en beoordelingscriteria die van toepassing zijn bij de restauratie van smeedijzer aan monumenten (opgesteld in samenwerking met onder andere de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed).

Organisatie & certificeringsprocedure
Smederijen die worden erkend moeten een strenge certificatieprocedure doorlopen om voor het keurmerk in aanmerking te komen. De certificering biedt u de zekerheid zaken te doen met een bedrijf waar een degelijke organisatie achter staat. Binnen de regeling participeren verschillende onafhankelijke instellingen: de Stichting Keurmerk Branches beheert de regeling, de Stichting Vakcentrum Smeden bewaakt het vakmanschap van de smid, een College van Deskundigen ziet toe op de regeling en Hobéon voert als onafhankelijk bureau de periodieke audits (inspectietoetsen) uit. Voor u vertaalt zich dit in hoge kwaliteit, duidelijke afspraken en goede leveringsvoorwaarden voor zowel de particuliere als de zakelijke markt.

Beoordelingscriteria
De eisen waaraan een smederij moet voldoen om een Erkende Smederij te worden zijn vastgelegd in de Beoordelingsgrondslag en reglement Erkende Smederij. Deze grondslag is te verkrijgen nadat een smederij zich heeft aangemeld voor de regeling. Indien een smederij aan alle eisen voldoet verleent de Stichting Keurmerk Branches het certificaat aan de smederij.

Vakmanschap
Het belangrijkste bezit van een smederij is de smid zelf. Smeden is een ambacht. In deze erkenningsregeling nemen de kwaliteiten van de smid een nadrukkelijke plaats in. Een smid toont op twee manieren zijn vakbekwaamheid aan. Om in aanmerking te komen voor de erkenningsregeling heeft de smid met goed gevolg twee NGK- gildeproeven afgelegd: de basis gildeproef en de gevorderden gildeproef.

Meer informatie over de gildeproeven is terug te vinden op de website van het NGK

Heeft de smederij de erkenning behaald, dan zal door middel van een tussentoets (tussenaudit) de vakbekwaamheid periodiek gecontroleerd worden. Op dat moment kan de smid zijn vakbekwaamheid aantonen door de kwaliteit van afgeleverd smeedwerk (op locatie indien nodig).

Behalve de vakbekwaamheid is het op orde hebben van de bedrijfsprocessen (offertes maken, vastleggen van productspecificaties, klachtenregeling, etc.) een vereiste om de erkenning te behalen en te behouden.

Erkenning & specialisatie
Er bestaat één niveau van erkenning. Naast deze erkenning kan de smederij aangeven zich in een specialisme bekwaamd te hebben. De smederij kan dan aangeven ook voor dat specialisme erkend te willen worden. Dit specialisme kan bijvoorbeeld damast smeden of restauratiesmeden zijn.

Aanvraag
U kunt het aanmeldingsformulier
hier downloaden. De SKB beoordeelt het aanvraagformulier. Indien de aanvrager aan alle eisen voldoet, zal SKB de controlerende instelling Hobéon inlichten dat de aanvrager in aanmerking komt voor een eerste controle toets (initiële audit).

Voor meer informatie over de Erkenningsregeling kunt u contact opnemen met het SKB-secretariaat, t. 030-605 3344 of info@keurmerkbranches.nl

 

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar de  SKB privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.