Home Contact Zoeken Disclaimer
Skip Navigation Links
 
Metaalunie MVO-monitor
 
20% bedrijven op publicatieplatform ISO 26000 (NEN)

Dankzij de digitale Metaalunie mvo-monitor hebben relatief veel Metaalunie-leden hun zelfverklaring op het NEN-publicatieplatform ISO 26000 gepubliceerd. Een jaar na lancering telt de mvo-monitor bijna 500 gebruikers en hebben tientallen leden via Metaalunie een certificaat verkregen of er één aangevraagd waarvan een deel een zelfverklaring maakt en publiceert. Inmiddels is 20% van de bedrijven op publicatieplatform ISO 26000 (NEN) Metaalunielid.


>> Lees Verder

Bijeenkomst Metaalunie digitale MVO Monitor

Met de vorig jaar gepresenteerde digitale mvo-monitor heeft de Metaalunie een instrument ontwikkeld waarmee bedrijven op eenvoudige en praktische wijze de eigen mate van mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen)kunnen vaststellen en verbeteren. Dit is belangrijk omdat mvo meer en meer een marketinginstrument wordt.


>> Lees Verder

Klik hier voor het totale nieuwsoverzicht
 

Digitale Metaalunie MVO-monitor brengt duurzaamheid in kaart

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, kortweg MVO, is geen hype of loze marketingterm. Het betekent verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die jouw bedrijf heeft op mens en milieu. Steeds meer mkb-metaalbedrijven zien nut en noodzaak van MVO en gaan ertoe over. Het biedt economisch gezien veel kansen. Private afnemers en overheden vragen ernaar bij aanbestedingen, het bespaart kosten (minder grond- en hulpstoffen, minder afval en energie, lager ziekteverzuim, efficiëntere bedrijfsvoering) en het versterkt je imago bij krediet- en subsidieverstrekkers maar ook bij (potentiële) werknemers.

In de MVO-monitor is een praktische vertaalslag van de ISO 26.000-richtlijn gemaakt door per kernthema (milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, maatschappelijke betrokkenheid en eindgebruiker-belangen) specifieke doelen voor het mkb-metaal te formuleren.

Certificaat
Ondernemers in het mkb-metaal krijgen steeds vaker van klanten de vraag of ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het antwoord op deze vraag kan bepalend zijn voor de omzet. Met de MVO-monitor helpt de Metaalunie bedrijven een passend antwoord te geven op die vraag. Het draait daarbij om wat de ambitie is en het niveau dat al is bereikt. Steeds vaker verlangt de klant ook een zeker bewijs dat het MVO-niveau waaraan een bedrijf stelt te voldoen ook daadwerkelijk aanwezig is. Ook daarbij wil de Metaalunie met de MVO-monitor hulp bieden. Bijvoorbeeld door op basis van de MVO-monitor een certificaat te laten verstrekken of door de MVO-monitor aan te laten sluiten bij de NEN-zelf-verklaring of de CO2-of MVO-prestatieladder. SKB verzorgt de registratie en certificatie van de deelnemers aan de Metaalunie MVO-monitor.