Home Contact Zoeken Disclaimer
Skip Navigation Links
 
Wat is MVO?
 
20% bedrijven op publicatieplatform ISO 26000 (NEN)

Dankzij de digitale Metaalunie mvo-monitor hebben relatief veel Metaalunie-leden hun zelfverklaring op het NEN-publicatieplatform ISO 26000 gepubliceerd. Een jaar na lancering telt de mvo-monitor bijna 500 gebruikers en hebben tientallen leden via Metaalunie een certificaat verkregen of er één aangevraagd waarvan een deel een zelfverklaring maakt en publiceert. Inmiddels is 20% van de bedrijven op publicatieplatform ISO 26000 (NEN) Metaalunielid.


>> Lees Verder

Bijeenkomst Metaalunie digitale MVO Monitor

Met de vorig jaar gepresenteerde digitale mvo-monitor heeft de Metaalunie een instrument ontwikkeld waarmee bedrijven op eenvoudige en praktische wijze de eigen mate van mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen)kunnen vaststellen en verbeteren. Dit is belangrijk omdat mvo meer en meer een marketinginstrument wordt.


>> Lees Verder

Klik hier voor het totale nieuwsoverzicht
 

Wat is MVO ?

Leden van de Koninklijke Metaalunie krijgen steeds vaker van klanten de vraag voorgelegd in welke mate er door hen maatschappelijk verantwoord wordt ondernomen. Steeds vaker ook is het antwoord op deze vraag bepalend voor de omzet! Alle reden dus om als Metaalunie de leden te helpen bij het geven van het juiste antwoord op die vraag.
De digitale Metaalunie MVO-monitor vormt daarbij de basis. De digitale Metaalunie MVO-monitor is het product van het Metaalunie-project Duurzame Toekomst mkb-metaal. In december 2009 is de Metaalunie, in samenwerking met Stichting Adviescentrum Metaal en diverse andere partijen, gestart met de uitvoering van dit project.

Doel van het project is om ondernemers in het mkb-metaal een passend antwoord te geven wanneer klanten (overheden of bedrijven) vragen naar de mate waarop er maatschappelijk verantwoord wordt ondernomen. De binnen het project ontwikkelde transparante en praktijkgerichte digitale Metaalunie MVO-monitor voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het mkb-metaal is daarbij een belangrijk middel. Deze digitale MVO-monitor, die aansluit bij de nieuwe ISO 26000, is in september 2011 gelanceerd voor de leden van de Metaalunie.

De Koninklijke Metaalunie is partner van MVO-Nederland
Met MVO-Nederland is de Metaalunie van mening dat bij MVO een bedrijf de verantwoordelijkheid neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21e eeuw
Uitgangspunten zijn hierbij:

 • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (Profit) gebied.
 • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholdersbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
 • MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
 • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Waar staat u ?
Welke ambitie heeft u met MVO? En waar staat u op dit moment? Is er een gat tussen ambitie en status quo en hoe kunt u dat gat dichten?
De digitale Metaalunie MVO-monitor geeft hier antwoord op. In deze digitale MVO-monitor is op brancheniveau, het mkb-
metaal, een praktische vertaling gemaakt naar de verschillende kernthema's uit de ISO 26000. MVO gaat daarbij uit van zeven principes:

 1. Een organisatie legt rekenschap af van haar effecten op de maatschappij, de economie en het milieu.
 2. Een organisatie is transparant in haar besluiten en activiteiten die een effect hebben op de maatschappij en het milieu.
 3. Een organisatie gedraagt zich ethisch.
 4. Een organisatie respecteert de belangen van haar stakeholders.
 5. Een organisatie respecteert de rechtsorde en accepteert dat dit verplicht is.
 6. Een organisatie respecteert de internationale gedragsnormen.
 7. Een organisatie respecteert de mensenrechten en onderkent de universaliteit en het belang hiervan.

 

Voor u is het ook van belang om hier op bedrijfsniveau invulling aan te geven, hiertoe hebben we passend bij de MVO-monitor een handreiking voor u gemaakt die u binnenkort kunt downloaden.

Metaalunie MVO-monitor
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft de toekomst! Klanten vragen steeds meer aan ondernemers of zij ook duurzaam ondernemen. Om te bepalen of hun onderneming verantwoord onderneemt, kunnen Metaalunieleden de digitale MVO-monitor invullen. Wanneer alle vragen zijn ingevuld, krijgt de ondernemer een rapport. Hiermee kan hij zijn beleid verder bepalen of aan klanten zijn duurzaamheid tonen.

Meer weten? Ga naar de
informatiepagina van de MVO-monitor en ga aan de slag!