Stichting Keurmerk Branches
 
Welkom op de website van Stichting Keurmerk Branches

aan deze site wordt gewerkt!!

 
 

Stichting Keurmerk Branches

Keurmerk Branches biedt brancheverenigingen de mogelijkheid het uitvoeren van haar keurmerk uit te besteden aan een professionele en onafhankelijke organisatie.

SKB heeft tot doel:

  1. Het verrichten van alle werkzaamheden die voortvloeien uit de bij de stichting ondergebrachte keurmerken en/of erkenningsregelingen.
  2. Het onderhouden van de uit de keurmerken en erkenningsregelingen voortkomende registers.
  3. Het verstrekken van adviezen over het opstellen en inrichten van keurmerken en of erkenningsregelingen.

Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met het secretariaat van SKB.

Einsteinbaan 1
Postbus 2600
3430 GA Nieuwegein
T 030 - 605 3344
info@keurmerkbranches.nl